BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS IR SĄLYGOS, įsigaliojusios 2021-12-11

Patalpa

Toliau pateiktos pardavimo sąlygos reglamentuoja pardavimą šioje svetainėje „https://www.gemimarket.it“ (svetainė). Pardavėjas yra Gemi Elettronica Srl, kurios registruota buveinė yra Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT, MI prekybos rūmai - 2114222, PVM mokėtojo kodas IT01765660764, akcinis kapitalas 80 000,00 € pilnai apmokėtas (pardavėjas).

1 straipsnis. Taikymo sritis

1.1 Pardavimas svetainėje yra nuotolinio pardavimo sutartis, reglamentuojama 2005 m. rugsėjo 6 d. Įstatyminio dekreto Nr. 206 (italų k.) I skyriaus III antraštinės dalies (45 ir paskesni skyriai) Vartotojų kodeksas) ir 2003 m. balandžio 9 d. įstatyminiu dekretu Nr. 70 dėl elektroninės prekybos.

1.2 Bendrosios pardavimo sąlygos taikomos visiems Pardavėjo vykdomiems pardavimams svetainėje. Sąlygos skaičiuojamos tik atsižvelgiant į darbo dienas ir neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir švenčių.

1.3 Bendrosios pardavimo sąlygos gali būti keičiamos ir (arba) keičiamos bet kuriuo metu. Galimi pakeitimai ir (arba) naujos sąlygos galios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Dėl šios priežasties, prieš pateikdami bet kokį užsakymą, naudotojai maloniai kviečiami reguliariai apsilankyti svetainėje ir perskaityti naujausią Bendrųjų pardavimo sąlygų versiją.

1.4 Taikomos Bendrosios pardavimo sąlygos galiojančius pirkimo užsakymo pateikimo dieną.

1.5 Šios bendrosios pardavimo sąlygos ir sąlygos nereglamentuoja kitų šalių nei Pardavėjas produktų pardavimo ir (arba) paslaugų teikimo, pasiekiami Svetainėje per nuorodas, reklamjuostes ar hipersaitus. Prieš sudarydamas komercinius sandorius su šiomis šalimis, vartotojas turi patikrinti jų pardavimo sąlygas. Pardavėjas neatsako už šių šalių teikiamas paslaugas ir/ar prekių pardavimą. Pardavėjas neatlieka jokių svetainių, kurias galima pasiekti per šias nuorodas, patikrinimų ir (arba) stebėjimo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už šių svetainių turinį, taip pat už galimas minėtų svetainių klaidas ir (arba) praleidimus ir (arba) teisinius pažeidimus.

1.6 Vartotojas turi atidžiai perskaityti šias Bendrąsias sąlygas ir sąlygas. Pardavimas ir visa kita informacija, kurią Pardavėjas pateikia svetainėje, taip pat pirkimo proceso metu.

1.7 Pirkimo užsakymo pateikimas reiškia sutikimą su šiomis Bendrosiomis pardavimo sąlygomis.

Straipsnis 2. Pirkimas per svetainę

2.1 Pirkti per svetainę gali vartotojas, kuris

 • yra registruotas svetainės vartotojas < /li>
 • veikia ir kaip vartotojas, ir kaip prekiautojas. Pagal 3 straipsnio I dalį, let. Vartotojų kodekso a punkte „vartotojas“ apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jokia verslo, komercine, profesine ar amatine veikla, kurią jis gali vykdyti. Pagal 3 straipsnio I dalį, let. c) Vartotojų kodekso „prekybininkas“ apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, susijusių su jo ūkine, komercine, profesine ar amatine veikla.

2.2. Jei užsakymai yra neįprasti dėl pirkimo kiekio ir (arba) dažnumo, Pardavėjas pasilieka teisę imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų sustabdyti pažeidimai.

2.3 Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti arba atšaukti užsakymą pateikti užsakymai:

 • vartotojas, su kuriuo Pardavėjas ginčijasi
 • vartotojas, pažeidęs šias Bendrąsias pardavimo sąlygas.
 • vartotojas, atsiuntęs melagingus, neišsamius ar kitaip netikslius asmens duomenis arba neišsiųsęs Pardavėjui reikiamų dokumentų

3 straipsnis. Registracija Svetainėje

3.1 Norėdamas užsiregistruoti Svetainėje, vartotojas turi užpildyti registracijos formą, įvesdamas šiuos duomenis:

 • vardas
 • pavardė
 • el. paštas
 • adresas
 • telefonas
 • codice fiscale.

3.2 Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją, jei jam kyla įtarimų ar tampa žinojo apie bet kokį neteisėtą minėtų duomenų naudojimą ar atskleidimą.

3.3 Vartotojas garantuoja, kad registruojantis svetainėje pateikti asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, ir įsipareigoja atlyginti Pardavėjui nuostolius nuo bet kokių nuostoliai, žala ir (arba) įsipareigojimai, atsirandantys dėl ir (arba) bet kokiu būdu susiję su vartotojo padarytu registracija svetainėje arba registracijos kredencialų saugojimu susijusių nuostatų pažeidimu.

4 straipsnis. Informacija, reikalinga Sutarties sudarymas

4.1 Remiantis 2003 m. balandžio 9 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 70 dėl elektroninės komercijos, Pardavėjas informuoja vartotoją, kad:

 • sudaryti pirkimo sutartį Svetainėje, vartotojas privalo užpildyti užsakymo formą elektroniniu formatu ir elektroniniu būdu išsiųsti ją Pardavėjui, vadovaudamasis Tinklalapyje retkarčiais pasirodančiomis instrukcijomis;
 • sutartis sudaroma užsakymo formai pasiekus Pardavėjo serverį
 • pateikęs užsakymo formą, Pardavėjas nurodytu el. pašto adresu vartotojui išsiųs užsakymo patvirtinimą, kuriame bus nurodyta:
  • pirkimo aprašymai
  • atitinkama kaina
  • mokėjimo būdo nuoroda
  • pristatymo išlaidų nuoroda
  • nurodymas pristatymo išlaidų ir bet kokių papildomų išlaidų.

5 straipsnis. Produkto prieinamumas

5.1 Produkto prieinamumas yra nuolat stebimas ir atnaujinamas. Nepaisant to, kadangi Svetainėje vienu metu gali lankytis įvairūs vartotojai, gali būti, kad daugiau nei vienas vartotojas perka tą patį produktą tuo pačiu metu. Tokiais atvejais produktas gali atrodyti kaip pasiekiamas trumpą laiką, net jei jo iš tikrųjų nėra sandėlyje arba jis laikinai nepasiekiamas, nes būtina papildyti atsargas.

5.2 Svetainėje pateikiama informacija apie kiekvieno produkto prieinamumą. Produktas.

5.3 Jei Produktas nepasiekiamas dėl anksčiau minėtų priežasčių arba kitais netikėtais Produkto nepasiekiamumo atvejais, nepažeidžiant jokių kitų teisinių naudotojo teisių, ypač tų, kurios numatytos IV knygos II antraštinėje dalyje. , Italijos civilinio kodekso XIV skyrius, Pardavėjas nedelsdamas informuos vartotoją. Todėl vartotojas turės teisę nutraukti sutartį pagal Vartotojų kodekso 61 straipsnio 4 ir 5 dalis.

5.4 Kitaip ir nepažeisdamas jo teisių, vartotojas gali sutikti su:

 • pristatymo laikotarpio pratęsimas
 • lygiavertės ar didesnės vertės produktas (šiuo atveju sumokėjus skirtumą ir vartotojui aiškiai sutikus)
 • nuolaidos kuponas, kurį galima išleisti perkant svetainėje. Pardavėjas retkarčiais praneš apie nuolaidos kupono sumą, galiojimo datą ir bet kokius apribojimus.

5.5 Jei prašoma grąžinti už Prekių pirkimą sumokėtą sumą jei vėliau paaiškėjo, kad jis nepasiekiamas, Pardavėjas grąžins pinigus ne vėliau kaip per 10 dienų.

5.6 Jei naudotojas pasinaudos teise nutraukti sutartį pagal Vartotojų kodekso 61 straipsnio 4 ir 5 dalis, pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta. Jei visa mokėtina suma – nurodyta Prekės kaina, pristatymo mokesčiai, jei taikomi, ir bet kokios kitos papildomos išlaidos, atsirandančios dėl užsakymo (bendra mokėtina suma) – jau buvo sumokėta, Pardavėjas grąžins visą sumą. Mokėtina suma pagal straipsnį „Mokėjimo būdai už pirkinius, atliktus per svetainę“.

Str. 6. Produkto lapas

6.1 Prie kiekvieno gaminio pridedamas produkto informacijos lapas, iliustruojantis pagrindines jo savybes (Produkto lapas). Svetainėje esantys vaizdai ir aprašymai kiek įmanoma tiksliau atkuria Produktų savybes. Tačiau Prekių spalvos gali skirtis nuo realių dėl kompiuterinių sistemų nustatymų ar joms peržiūrėti naudojamų kompiuterių. Be to, gaminio atvaizdai Prekės lape gali skirtis pagal dydį arba pagal priedus. Taigi šie vaizdai turi būti suprantami kaip apytiksliai ir reiškia bendrai priimtas tolerancijos ribas. Sudarant prekių pirkimo-pardavimo sutartį, atskaitos tašku laikomas Prekės aprašymas vartotojo perduotoje užsakymo formoje.

7 straipsnis. Kainos

7.1 Visos kainos nurodytos su PVM.

7.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti kainą, suprantama, kad vartotojui taikoma kaina, nurodyta Tinklalapis užsakymo pateikimo metu, o jokie svyravimai (padidėjimas ar sumažėjimas) neregistruojami po minėto užsakymo perdavimo.

7.3 Pristatymo išlaidos, jei tokios yra, yra aiškiai ir atskirai nurodytos užsakyme forma, prieš vartotojui perduodant tą patį.

8 straipsnis. Pirkimo užsakymai

8.1 Pardavėjas pristatys Produktus tik gavęs patvirtinimą apie sėkmingą bendros sumos sumokėjimą Dėl naudojimo. Nuosavybės teisės į gaminius Jums pereis pristatymo momentu, suprantamu kaip Prekės pristatymo vežėjui laikas. Bet kokia Prekės (-ių) praradimo ar sugadinimo rizika, kurios negalima priskirti Pardavėjui, pereis vartotojui, kai pastarasis arba vartotojo paskirta trečioji šalis, išskyrus kurjerį, iš esmės įgyja prekę (-es). .

Jūsų pasirinkta Paslauga bus suteikta tik sumokėjus visą mokėtiną sumą. Pardavėjas pasilieka teisę neteikti paslaugos, jei po pirkimo užsakymo pateikimo nustatoma, kad nesumokėjote visos mokėtinos sumos arba jos dalies.

8.2 Pirkimo sutartis nutraukiama nesumokėjus visos mokėtinos sumos. Jei su jumis raštu nesusitarta kitaip, užsakymas bus atitinkamai atšauktas.

8.3 Norint išsiųsti pirkimo užsakymą, būtina perskaityti ir patvirtinti šias Bendrąsias pardavimo sąlygas, spustelėdami atitinkamą langelį pirkimo proceso puslapiuose. Jei nesutiksite su šiomis Bendrosiomis pardavimo sąlygomis ir sąlygomis, apsipirkti šioje svetainėje bus neįmanoma.

9 straipsnis. Mokėjimo už pirkinius, įsigytus svetainėje, būdai

9.1 Mokėjimas Tinklalapį galima atlikti:

 • Mokėjimo kortelėmis
 • PayPal
 • Grynaisiais pinigais pristatymo metu
 • Pavedimu.

9.2 Pardavėjas priima šias kredito korteles:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Mokestis bus apmokestintas tik tada, kai (i) bus patvirtinta mokėjimui naudotos mokėjimo kortelės informacija ir (ii) naudotos mokėjimo kortelės išdavėjas. išdavėte debeto įgaliojimą.

Pagal direktyvą 2015/2366/ (ES) dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (PSD2), vartotojas informuojamas, kad jo gali tekti užbaigti pirkimą. procesas, atitinkantis autentifikavimo kriterijus, kurių reikalauja mokėjimo įstaiga, atsakinga už internetinio mokėjimo operacijos tvarkymą. Autentifikavimo kriterijai yra susiję su vartotojo tapatybe (kad atitiktų šį kriterijų, pirkimo operacijos metu vartotojas turi būti užsiregistravęs Svetainėje) ir mokėjimo įstaigos perduodamo autentifikavimo kodo konteksto žiniomis (Strong Customer Authentication). Neatlikus šios procedūros gali būti neįmanoma užbaigti pirkimo Svetainėje.

Konfidencialūs mokėjimo kortelės duomenys (kortelės numeris, turėtojas, galiojimo data, saugos kodas) yra užšifruojami ir perduodami tiesiogiai atitinkamą mokėjimo įstaigą, nepraeidamas per Pardavėjo naudojamus serverius. Todėl Pardavėjas niekada negali pasiekti ir nesaugo jūsų mokėjimo kortelės, naudotos mokant už Produktus, duomenų.

Bendra mokėtina suma bus apmokestinta tik užsakymo perdavimo metu. .

9.3 PayPal mokėjimų atveju vartotojas bus nukreiptas į svetainę www.paypal.com, kur jis atliks mokėjimą pagal nustatytą PayPal reglamentuojamą tvarką ir vartotojo ir PayPal sudaryta sutartis. „PayPal“ svetainėje įterptus duomenis tiesiogiai apdoros „PayPal“ ir jie nebus siunčiami Pardavėjui ar su juo nesidalinami. Taigi Pardavėjas negali žinoti ar niekaip įsiminti kredito kortelės informacijos, susietos su vartotojo PayPal paskyra, arba bet kokios kitos su ta sąskaita susietos mokėjimo formos informacijos.

Jei mokėjimas yra atlikus per PayPal, visą mokėtiną sumą PayPal nuskaičiuos iš vartotojo sąskaitos tuo pačiu metu, kai sudaroma internetinė sutartis. Jei sutartis nutraukiama ar bet kuriuo kitu pinigų grąžinimo atveju dėl kokių nors priežasčių, vartotojui priklausanti pinigų grąžinimo suma įskaitoma į vartotojo PayPal sąskaitą. Sumos įskaitymo į mokėjimo priemonę, susietą su šia sąskaita, terminas priklauso tik nuo PayPal ir banko sistemos. Įforminus kredito pavedimą minėtos sąskaitos naudai, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už vėlavimus ar neveikimą grąžinant Naudotojui pinigų grąžinimą. Bet koks pinigų grąžinimas pagal šias Bendrąsias pardavimo sąlygas bus pervestas į vartotojo PayPal paskyrą.

9.4 Jei pasirinksite atsiskaitymo būdą grynaisiais pristatymo metu, Pardavėjas apie tai jus informuos. kad už siuntą bus taikomas papildomas 5,90 € mokestis arba kitokia suma, nurodyta Svetainėje. Pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pristatymo metu, Prekių pristatymo metu privalote turėti užsakyme nurodytos sumos grynųjų pinigų (nes kurjeris neturi teisės priimti čekių ar duoti pinigų keitiniais): to nepadarius , pirkimo sutartis bus laikoma nutraukta pagal Italijos civilinio kodekso 1456 straipsnį ir jo tikslais. Jums bus pranešta apie sutarties nutraukimą ir dėl to užsakymo atšaukimą. Bet koks pinigų grąžinimas pagal šias Bendrąsias pardavimo sąlygas bus atliktas banko pavedimu į jūsų pateiktą banko informaciją.

9.5 Jei pasirinksite mokėti banko pavedimu, kai užsakymas bus gautas, Pardavėjas informuos vartotoją el. paštu banko rekvizitus ir pavedimo atlikimo terminą. El. laiške gali būti pateiktas prašymas atsiųsti el. paštu atlikto pavedimo kvitą arba to patvirtinimą.

Mokėjimo banko pavedimu atveju Prekės (-ių) pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pardavėjo banko pavedimo gavimo data arba nuo tos dienos, kai patvirtinama, kad banko pavedimas buvo užsakytas Pardavėjo naudai, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jei nesusitarta kitaip, Paslaugos bus pateikta tik banko pavedimu gavus visą mokėtiną sumą.

Naudotojas turi nurodyti:

 • pirkimo užsakymo nuorodos numerį
 • pirkimo užsakymo data.

Pateikę užsakymą turite sumokėti per 7 darbo dienas. Nesilaikant sutarties, sutartis automatiškai nutraukiama per kitas 3 darbo dienas.

Str. 10. Prekės pristatymas

10.1 Pristatymui nėra jokių apribojimų, išskyrus atvejus, nurodytus Svetainėje ir (arba) Produkto lape.

10.2 Produktų pristatymo išlaidas, kurios gali skirtis priklausomai nuo vartotojo pasirinktos pristatymo tvarkos, ir visas kitas galimas išlaidas padengs vartotojas, nebent gaminio lape arba kitose dalyse, kur apie tai pranešama, nurodyta kitaip.

10.3 Produktai bus pristatyti per 3 dienas nuo užsakymo gavimo ir bet kuriuo atveju per trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

10.4 Prašome patvirtinti pristatytos Prekės sąlygos. Neatsižvelgiant į tai, kad Gaminio praradimo ar sugadinimo rizika dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, pereina, kai jūs arba jūsų paskirta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, fiziškai perima Prekę, Pardavėjas siūlo patikrinti gautų Prekių skaičių ir ar pakuotė yra nepažeista, nepažeista, nesušlapusi ar kitaip nepakeista net ir uždarymo medžiagose; Taip pat Pardavėjas siūlo Jums vežėjo transporto dokumente nurodyti visus nukrypimus, priimant paketą su rezervacija. Tuo atveju, jei pakuotėje yra akivaizdžių klastojimo ar pakeitimo požymių, patartina nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Bet kuriuo atveju galioja teisė atsisakyti sutarties (jei tokia taikoma gaminiui) ir teisinė atitikties garantija.

11 straipsnis. Teisė atsisakyti sutarties

11.1 Naudotojas – kuris veikia kaip vartotojas – turi teisę per keturiolika kalendorinių dienų atsisakyti Prekės pirkimo–pardavimo sutarties nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų bei išlaidų, išskyrus nurodytas šiame straipsnyje (atsisakymo teisė). Atsisakymo laikotarpis (Atsisakymo laikotarpis) baigiasi po 14 dienų:

a vieno produkto užsakymo atveju – nuo ​​tos dienos, kai vartotojas arba trečioji šalis, išskyrus vežėją, ir vartotojo paskirta produkto;

b. kelių užsakymų su atskirais pristatymais atveju – nuo ​​tos dienos, kai vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, materialiai gauna paskutinį pristatytą Produktą; arba

c. užsakymo, susijusio su skirtingų partijų ar kelių vienetų gaminio pristatymu, atveju nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų pasirinktas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, fiziškai įgyja paskutinę partiją arba paskutinę vienetą. .

11.2 Norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, naudotojas turi informuoti Pardavėją prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui apie savo sprendimą atsisakyti sutarties.

11.3 Jūs pasinaudojote savo Teisė atsisakyti sutarties per Atšaukimo laikotarpį, jei atitinkamą pranešimą išsiuntėte nepasibaigus Atsisakymo laikotarpiui. Šis pranešimas turi būti perduodamas šiais būdais:

El. paštas: [email protected]

< p>Vartotojas turi gauti ilgalaikes saugojimo priemones, skirtas bendravimui, susijusiam su sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimu, nes įrodinėjimo našta, susijusi su šios teisės įgyvendinimu nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui, tenka vartotojui.

11.4 Naudodamasis sutarties atsisakymo teise, vartotojas, pasinaudojęs teise, turi pasirūpinti, kad Produktai būtų grąžinti Pardavėjui nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Vartotojas informavo Pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti sutarties. Termino laikomasi, jei vartotojas perduoda Prekę (-es) nepasibaigus anksčiau minėtam 14 dienų terminui Pardavėjo nurodytam kurjeriui arba, atsižvelgiant į svarbias aplinkybes, pasirinktam kurjeriui (Retun Terminas). Prekė, tinkamai apsaugota ir supakuota bei originalioje pakuotėje (jei įmanoma), turi būti grąžinta šiuo adresu (originali pakuotė visada reikalinga, jei ant jos atspausdinti gaminių serijos numeriai):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11,5 Produkto grąžinimo išlaidas (įskaitant muito mokesčius) apmoka naudotojas ir grąžinimas įvyksta jų atsakomybe.

11.6 Jei naudotojas atsisako sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų grąžina visą vartotojo už Prekę sumokėtą sumą, įskaitant pristatymo išlaidas. dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas buvo informuotas apie vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo metodą, kuris buvo naudojamas atliekant pradinę operaciją. Tuo atveju, jei vartotojas grąžino Produktus naudodamasis pasirinktu vežėju ir savo sąskaita, Pardavėjas gali sustabdyti pinigų grąžinimą, kol gaus Prekes arba kol įrodysite, kad Produktus išsiuntėte atgal, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. p>

11.7 Naudotojas yra atsakingas tik už prekių vertės sumažėjimą dėl kitokio Prekės naudojimo nei būtina funkcijoms ir Produkto veikimui nustatyti. Bet kuriuo atveju gaminys turi būti laikomas, tvarkomas ir tikrinamas įprastu rūpestingumu ir grąžinamas nepažeistas, sukomplektuotas iš visų dalių, pilnai veikiantis, taip pat turi būti visi priedai ir iliustruojantys lankstinukai, etiketės ir antspaudas, jei yra. prie gaminio ir nepažeistas, nesugadintas, puikiai tinkamas naudoti pagal paskirtį ir be nusidėvėjimo ar nešvarumų žymių. Atšaukimas taikomas visai Prekei. Šia prasme jis negali būti naudojamas tik kai kurioms Produkto dalims ir (arba) priedams (kurie neatspindi ir nėra savarankiški produktai).

11.8 Jei Produktas prarado vertę dėl Prekės tvarkymas kitoks nei būtina Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, Pardavėjas pasilieka teisę iš grąžinamos sumos išskaičiuoti sumą, lygią šiam vertės praradimui. Bendrovė jus informuos per Prekės gavimo aplinkybes ir dėl to sumažintą grąžinamąją sumą. Jei lėšos jau buvo sumokėtos, Bendrovė praneš banko rekvizitus, kad būtų sumokėta suma, kurią vartotojas turi sumokėti dėl sumažėjusios Prekės vertės.

11.9 Tuo atveju, jei atsisakymas buvo nebuvo įgyvendinta laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, tai nesukels sutarties nutraukimo ir dėl to nesukurs teisės į pinigų grąžinimą. Pardavėjas informuos vartotoją, kad atmes Prekės atsiėmimo prašymą. Jei Prekė jau buvo grąžinta Pardavėjui, ji liks Pardavėjui, kad vartotojas galėtų ją pasiimti, o tai turės būti atlikta už mokestį ir už vartotojo atsakomybę.

11.10 dalinio atsiėmimo iš kelių užsakymų atveju vartotojo naudai kompensuotinų pristatymo išlaidų suma bus skaičiuojama proporcingai prekės, kuriai taikomas atšaukimas, vertei. Pavyzdžiui, vartotojas pateikė 200,00 Eur vertės užsakymą, į kurį įeina du Produktai, kurių pirmasis vertė 50,00 Eur, o antrasis – 150,00 Eur, ir grąžina 150,00 Eur vertės Prekę, vartotojui bus kompensuota suma, lygi. iki 75% patirtų pristatymo išlaidų. Bet kokiu atveju grąžintinų pristatymo išlaidų suma niekada neviršys vartotojo faktiškai sumokėtos sumos.

12 straipsnis. Teisinė atitikties garantija

Visi Svetainėje parduodami Produktai jiems taikoma teisinė atitikties garantija, numatyta Vartotojų kodekso įstatyminio dekreto Nr. 128-135 (Teisinė garantija) 128–135 straipsniuose.

Kam ji taikoma

Teisinė informacija Garantija skirta vartotojams. Todėl jis taikomas tik tiems vartotojams, kurie pirko svetainėje ne verslumo, komercinės, amatinės ar profesinės veiklos tikslais.

Kai taikoma

Pardavėjas yra atsakingas už à-vis vartotojui už bet kokį neatitikimą, kuris buvo prekės pristatymo metu ir tapo matomas per dvejus metus nuo pristatymo. Pardavėjas turi būti informuotas apie neatitiktį, už kurią gresia garantijos netekimas, per du mėnesius nuo tos dienos, kai ji buvo nustatyta.

Jei neįrodyta kitaip, neatitikimas įvyksta per šešis mėnesius. nuo prekės pristatymo datos laikomos egzistuojančiomis nuo pastarosios, nebent ši prielaida yra nesuderinama su prekės pobūdžiu arba su neatitikimo pobūdžiu. Nuo septintojo mėnesio po prekės pristatymo pareiga įrodyti, kad neatitikimas jau egzistavo prekės pristatymo metu, tenka vartotojui.

Norint pasiimti Teisinės garantijos pranašumą, turite pateikti prekės įsigijimo ir pristatymo datos įrodymą. Todėl, siekiant įrodyti pirkimą, patartina pasilikti Pardavėjo atsiųstą sąskaitą faktūrą, taip pat transporto dokumentą ar bet kokį kitą pirkimo datą patvirtinantį dokumentą (pvz., kredito kortelės išrašą ar banko išrašą). ) ir pristatymo data.

Sutarties nutraukimo atveju Pardavėjas grąžins vartotojui visą sumokėtą sumą, kurią sudaro Prekės pirkimo kaina, siuntimo išlaidos ir bet kokios kitos papildomos išlaidos. Sumažinus kainą, Pardavėjas grąžins iš anksto su vartotoju sutartą sumažinimo sumą. Pinigų grąžinimo arba sumažinimo suma bus įskaityta į vartotojo naudojamas priemones ar mokėjimo sprendimą pirkdamas.

Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojant gaminį arba žalą, atsiradusią dėl nenumatytų aplinkybių arba force majeure.

Jei pirkote kaip „profesionalas“ vadovaudamiesi Vartotojų kodekso nuostatomis, ankstesnės šio straipsnio dalys straipsnis netaikomas. Teisinė garantija, numatyta str. 1490 Italijos civilinio kodekso.

13 straipsnis. Standartinė gamintojo garantija

13.1 Svetainėje parduodamiems produktams, atsižvelgiant į jų pobūdį, gali būti taikoma standartinė garantija, kurią išdavė gamintojas (įprastinė garantija). Vartotojas gali pareikšti savo teisę į garantiją tik su gamintoju. Garantijos trukmę, apimtį (įskaitant geografinę apimtį), sąlygas ir procedūras, apgadinimų/defektų tipus ir standartinės garantijos apribojimus nustato kiekvienas gamintojas ir jie yra nurodyti vadinamajame garantiniame liudijime, esančiame gaminio pakuotėje. Standartinė garantija yra pasirenkama pagal savo pobūdį ir neprideda, nepakeičia, neapriboja, nepažeidžia teisinės garantijos ir nepanaikina jos.

14 straipsnis. Taikoma teisė ir jurisdikcija; neteisminis ginčų sprendimas – alternatyvus ginčų sprendimas / internetinis ginčų sprendimas

14.1 Tarp jūsų ir Pardavėjo sudarytoms pirkimo sutartims taikomi Italijos įstatymai. Naudotojams, kurie nuolat negyvena Italijoje, bus taikomos galbūt palankesnės ir privalomos nuostatos, numatytos šalies, kurioje jie nuolat gyvena, teisės aktuose ir ypač susijusios su sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo terminu. grąžinti Produktus, jei Naudotojas norėtų pasinaudoti šia teise, į šios teisės perdavimo būdus ir formalumus bei teisinės atitikties garantiją.

14.2 Jei esate „vartotojas“ , sprendžiant bet kokį ginčą dėl šių Bendrųjų pardavimo sąlygų taikymo, vykdymo ir aiškinimo, teismas yra jūsų gyvenamosios vietos arba pasirinktos gyvenamosios vietos teismas. Jei esate „prekiautojas“ bet kokiam ginčui, susijusiam su šio dokumento taikymu, vykdymu ir aiškinimu, teismas, kuriame yra Pardavėjo registruota buveinė pagal 1 straipsnio nuostatas, turi išimtinę jurisdikciją.

< p>14.3 Pagal 141-sexies straipsnį, kablelis 3 2005 m. rugsėjo 6 d. įstatyminis dekretas N. 206 (Vartotojų kodeksas), Pardavėjas informuoja vartotoją kaip galutinį vartotoją, kuriam 3 straipsnio 1 kablelis, let. Vartotojų kodekso a) punkto nuostatas, kad jam pateikus skundą tiesiogiai Pardavėjui, dėl kurio nepavyko išspręsti kilusio ginčo, Pardavėjas pateiks informaciją apie Alternatyvos organizavimą. Ginčų, susijusių su prievolių, kylančių iš sutarties, sudarytos pagal šias Bendrąsias pardavimo sąlygas (ADR organizacijos, nurodytos Vartotojų kodekso 141-bis ir tolesniuose straipsniuose), sprendimo neteisminiu būdu, taip pat nurodant, ar nori pasinaudoti šiomis organizacijomis, kad išspręstų ginčą.

14.4 Be to, Pardavėjas informuoja jus kaip vartotoją, kuriam 3 straipsnio 1 kablelis, let. Vartotojų kodekso a) punktu, kad buvo sukurta Europos vartotojų ginčų sprendimo internetu platforma (OGS platforma). Vartotojas gali naršyti ODR platformą paspaudęs šią nuorodą: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; per OGS platformą vartotojas gali matyti AGS organizacijų sąrašą, rasti nuorodą, nukreipiančią į kiekvieną svetainę, ir pradėti internetinę ginčų, kuriuose jis dalyvauja, sprendimo procedūrą.

14.5 Kad ir kas tai būtų yra ginčų, susijusių su vartojimo santykiais, sprendimo ne teisme procedūros rezultatas, taikant Vartotojų kodekso V dalies II-bis antraštinėje dalyje nustatytas procedūras, bet kuriuo atveju vartotojas visada turi teisę kreiptis į teismą. ieškinys kompetentingam teismui.

14.6 Jei kils ginčų, susijusių su šių Bendrųjų pardavimo sąlygų taikymu, vykdymu ir aiškinimu, vartotojas, gyvenantis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nei Italija, gali liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 861/2007 nustatyta europinė ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra, su sąlyga, kad ginčo vertė neviršija 2 000,00 Eur, neįskaitant palūkanų, teisių ir išlaidų. Reglamento tekstą galima rasti svetainėje www.eur-lex.europa.eu.

15 straipsnis. Klientų aptarnavimas ir skundai

Galite prašyti informacijos, siųsti pranešimus, prašyti pagalbos arba pateikti skundus susisiekus su Pardavėjo klientų aptarnavimo tarnyba taip:

Pardavėjas išnagrinės skundus, atsakydamas per 3 dienas nuo jų gavimo.